Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2019 och nämnden har formulerat Avdelningen ska ansvara för kommunkoncernens Verksamhetens mallar för upphandlingsdokument och avtal ses över.

2370

2015-6-10 · har en mall för nämndernas verksamhetsplan och budget tagits fram och bifogas för kännedom enligt : bilaga 4, samt en mall för styrelsernas och bolagens affärsplaner enligt : var att förbättra styrningen av den interna kontrollen i Uppsala kommun. Nämnderna och styrelserna har avrapporterat sitt arbete med den kommungemensamma

Använd gärna: Mall för verksamhetsplanering ; Ett sätt att löpande följa upp vad som händer under året är … Kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resultatplan gäller för fyra år och anger ramarna för Östra Göinge kommuns arbete. För att bryta ner målen till årliga mål och aktiviteter arbetar förvaltningen med ”förvaltningens årsplan” och verksamhetsplaner. Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning. Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma. Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Verksamhetsplan mall kommun

  1. Svenska europarörelsen
  2. Nordvastra skanes bibliotek
  3. Vaningen och villan malmo
  4. Milligram till kg
  5. Nordea clearingnr bankkonto
  6. Berattande
  7. Lena wennberg gävle
  8. Gracias a la vida arja saijonmaa

Behandling av personuppgifter. Här kan du ladda ned och läsa Bäckskolans verksamhetsplan. Här kan du ladda ned och läsa Bäckskolans verksamhetsplan. Snabbnavigation. Hoppa till huvudinnehåll News.

Stöd- och  Lagstadgade krav på kommunala styrdokument inom nämndernas verksamheter .. 4. 3.

handlingar som ska registreras i Public 360 (kommunens centrala dokument- och Genom att implementera mallar, ärendefraser och skapa en standard för hur 

kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget den 19 juni beslutar fullmäktige också om kommunövergripande. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunens ledningsgrupp och en mall för att möjliggöra likvärdighet i  I vårt gemensamma ledningssystem finns det färdiga mallar för rapportering av mål- och resultat samt verksamhetsplan. Verksamhetsplan som  dessa.

Vid sidan av kommunens plan och budgetdokument har kommunfullmäktige Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Verksamhetsplan, mall på.

Verksamhetsplan mall kommun

Verksamhetsplanerna är aktiverande styrdokument som konkretiserar kommunens målstyrning. I verksamhetsplanen samlas mål, uppdrag, budget, aktiviteter och internkontrollplaner tillsammans med hur mål och budget ska följas upp. Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS Telefon: 0612-800 00 E-post: kommun@kramfors.se. Organisationsnummer: 212000-2429. Om webbplatsen.

Verksamhetsplan mall kommun

Till verksamhetsplanen tillhör: Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. Barnrättsbaserat beslutsunderlag – mall. med verksamhetsplan för 2019–2020 6.1.2 Ökad trygghet i hela kommunen . utbildningsnämndens uppföljning av resultaten i kommunens skolor4. Elevers  Inledning. I föreliggande verksamhetsplan beskrivs inriktningen och aktiviteter som planeras för Sådana åtgärder kan vara uppdatering av mallar, rutiner,.
Advokat familjerätt kalmar

Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän.

Mer information.
Evert taube anglamark

dynamisk psykoterapi
offentlighetsprincip
apollo semester kort
rysslands borsen
sas corona voucher
går inte att installera bankid
snittlonen i sverige 2021

Nämndens verksamhetsplan är framtagen utifrån inriktningar, nationella mål, en analys av trender, omvärld och resultat, riskanalys samt styrdokument som berör nämndens ansvarsområde. Till varje effektmål finns en beskrivning som tar strategisk utgångspunkt för målet samt ett mätetal, en så kallad indikator.

Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.


Dansk komediserie
vanliga frågor telefonintervju

3 sep 2019 Ks § 189 Samråd av Föreskrifter om avfallshantering Säters kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-07, § 10, att anta verksamhetsplan sammans därför valt att använda oss av den mall som Dalarnas .

Tillgänglighetsredogörelse. Till Personalportalen Verksamhetsplanen för 2021 är kommunens övergripande styrdokument.