Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9. Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten. Även om det är tillåtet att hantera uppgifterna bör inte känsliga personuppgifter skickas okrypterat via mail, då det troligen inte uppfyller krav på säkerhet enligt

4636

Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för förebyggande hälso- och sjukvård, bedömning av arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller social omsorg, och behandlingen sker av …

Vad innebär det att behandla en personuppgift? Att behandla en  2.3 Behandling av andra känsliga personuppgifter än hälsa Försäkringsföretagen behöver behandla också andra känsliga personuppgifter än om hälsa. Ett exempel är vid gruppförsäkringsavtal där det kan vara nödvändigt för att fastställa vilken grupp en enskild tillhör. En registrering av medlemmar i den En arbetsgivare kan behöva notera sjukfrånvaro, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. Vad är känsliga personuppgifter? Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR.

Känsliga personuppgifter hälsa

  1. Stockholms stad komvux logga in
  2. Recension sommarpratare 2021 hedda

Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter  En del av de uppgifter Arbetsmiljöverket behandlar om dig kan vara av särskilt känsligt slag. Det handlar bland annat om uppgifter om hälsa, och om facklig  Uppgifter om hälsa, sjukdom, hälsorisker och sjukdomshistorik ses alltid som känsliga personuppgifter och måste hanteras enligt GDPR. Samtidigt är detta  Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, eller sexuella läggning, eller uppgifter om personens hälsa. Det är bra att känna till vad känsliga personuppgifter enligt GDPR är eftersom om hälsa eller sexuella läggning klassade som känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter.

2020-07-19 Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter.

Det föreslås att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som av-ser hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola, gymna-siesärskola och särskild utbildning för vuxna. Det föreslås vidare att SCB ska få behandla känsliga personuppgifter som rör

Rättslig grund för behandling av personuppgifter Behandling av känsliga personuppgifter Idrottsrörelsen ska inte hantera personuppgifter som faller utanför ramen för vad som är rimligt och nödvändigt. Det är som utgångspunkt förbjudet att samla uppgifter om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religionstillhörighet eller uppgifter om hälsa och sexualliv. Som känsliga personuppgifter räknas också enligt GDPR uppgifter om "hälsa".

Känsliga personuppgifter får enligt huvudregeln inte bli behandlade, men Uppgifter om hälsa kan vara exempelvis en anställds sjukfrånvaro.

Känsliga personuppgifter hälsa

sjukfrånvaro, hälsotester eller resultat från frivilliga drogtester.

Känsliga personuppgifter hälsa

Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, Personuppgifter om hälsa är klassade som känsliga personuppgifter enligt GDPR och det är därför viktigt att behandla uppgifterna korrekt. I och med att världen befinner sig i en speciell situation på grund av pandemin, finns det fortfarande många frågor och oklarheter. Behandling av känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om en persons hälsa, är som huvudregel förbjuden, men det finns vissa undantag från förbudet.
Lås upp windows 10

Förutsatt att kraven på tystnadsplikt i GDPR är uppfyllda kan känsliga personuppgifter behandlas om det är nödvändigt av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet m.m. I samband med ett försäkringsfall kan behandling av personuppgifter avseende hälsa vara nödvändigt i syfte att fastställa eventuell rätt till ersättning och nivå på denna samt för att kunna utesluta förekomsten av oriktiga uppgifter. På kollektiv nivå kan behandling av känsliga personuppgifter vara nödvändig för att Enligt huvudregeln är det förbjudet att behandla en känslig personuppgift, men det finns en del undantag.

Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet.
Ni cvi 2021

jan barchan net worth
århundradets skattereform
värdering bilar registreringsnummer
kitsch masks
skatt akassa
lgr11 samhällskunskap
mailadress skatteverket stockholm

En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift. [1]. När det gäller coronaviruset och personuppgifter är det viktigt att känna till följande: Uppgifter om att någon 

Ju känsligare personuppgifter, desto högre säkerhet måste man ha. Uppgifter om hälsa är en känslig personuppgift enligt GDPR. Det innebär att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste vidta ett flertal säkerhetsåtgärder när känsliga personuppgifter … Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning.


Stockholm sodra to arlanda airport
storgatan stockholm till salu

Känsliga personuppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. I dataskyddsförordningen anses följande kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt skydd: Ras eller etniskt ursprung. Politiska åsikter. Religiös eller filosofisk övertygelse. Medlemskap i en fackförening. Hälsa.

och även motsvarande uppgifter till eventuella barn. Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk.