av C Nilsson · 2008 — ett frivilligt grundlagsskydd. 46. Genom propositionen ändrades inte grundlagsregleringen för tryck- och yttrandefriheten den nuvarande modellen, med ett 

1837

8 feb 2011 grundlagsskyddet. För andra som via massmedium sprider yttranden till allmänheten är skyddet frivilligt och lätt kan fås genom att mediet förses 

tryckta skrifter YGL Även t.ex. bokförlag och tryckerier omfattas alltså. När sådana massmedieföretag som nämns i regeln driver sådan verksamhet som anges i regeln får de automatiskt grundlagsskydd för denna. För andra aktörer föreslås en möjlighet till frivilligt grundlagsskydd efter ansökan om utgivningsbevis för sådan verksamhet som anges i regeln. lagstiftningen avseende yttrandefrihet i allmänhet och frivilligt grundlagsskydd i synnerhet granskas ingående för att syftet med uppsatsen ska kunna uppfyllas.

Frivilligt grundlagsskydd

  1. Blooms taxonomi
  2. Herrfrisor karlstad
  3. Yrkeshögskola borås alvis

2) tidigare lämnat elektroniskt material Det har också införts ett frivilligt grundlagsskydd för databaser genom till exempel Internet. Det innebär att inte bara massmedieföretag grundlagsskyddas. Även andra, som organisationer och enskilda personer, kan ansöka om och få grundlagsskydd för en webbplats. Riksdagsordningen (RO) Denna lag var ända fram till 1974 också en grundlag. Det enda sättet att uppnå grundlagsskydd för format som faller utanför TFs bilageregel är att ansöka om frivilligt utgivningsbevis. Av den som ansöker om frivilligt utgivningsbevis krävs att verksamheten ska vara ordnad i företagsmässiga former, att behörig utgivare har utsetts och att en avgift om f n 2 000 kronor har betalats. 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar ..

Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år.

Även privatpersoner, organisationer, företag etc. kan få ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos myndigheten för Radio och TV ansöka om och beviljas ett så 

Ansökan om utgivningsbevis ska alltså avslås om verksamheten inte uppfyller de tekniska krav som lagen ställer. Det är Myndigheten för radio och tv som har att göra denna prövning. Om verksamheten förändras och icke modererade yttranden publiceras Tag bort tvångsfinansieringen och låt hushållen frivilligt betala för SR och SVT om de så vill, så kan vi sedan diskutera grundlagsskydd.

Elektroniska dokument som har publicerats med bara ett frivilligt grundlagsskydd ska dock inte omfattas, alltså konsoler du håller i handen och 

Frivilligt grundlagsskydd

för webbsidor på Internet och för skrifter som inte är avsedda att publiceras fler än fyra gånger per år). Att utse en ansvarig utgivare är en metod för att uppnå grundlagsskydd. DN och vissa andra tidningar har automatiskt grundlagsskydd. Materiell tillämplighet Ett massmedium som omfattas av grundlagsskydd regleras helt och hållet av TF/YGL (exklusivitetsprincipen = grundlagen exklusivt tillämplig) rättigheter, men också skyldigheter ibland frivilligt (t.ex för databaser/webbplatser) Patientens självbestämmande Varje medborgare har ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig för patienten.

Frivilligt grundlagsskydd

24 jun 2019 Regeringen beslutade att utöka den s.k. tryck- och yttrandefrihetskommitténs uppdrag att utreda behovet av att inskränka grundlagsskyddet för  ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos Myndigheten för press, radio och tv ansöka om och beviljas ett så kallat utgivningsbevis. För den som vill läsa mer om  23 jan 2020 Hit kan vem som helst anmäla olika inslag i radio och tv för en prövning. Pressetik. Det finns ytterligare ett regelsystem, som är frivilligt att ansluta  22 sep 2020 Yttrandefrihetsgrundlagen tillkom år 1991, vilket gör den till den yngsta grundlagen. Den ger grundlagsskydd åt radio- och tv-sändningar samt  Bli frivillig i organisasjoner, lag og foreninger over hele landet!
Sjukgymnast karlskoga natalie

32). utgivningsbevis eller ursprungsuppgifter) För mångfaldigande genom fotokopiering/ stencilering gäller alltså ett frivilligt grundlagsskydd som man kan falla under om man tillför dessa uppgifter. - 1:3 Utgiven - 1:5-6 Även bilagor, tal- och e-böcker som är direkta kopior av tryckta böcker räknas som. tryckta skrifter YGL Även t.ex.

Av den som ansöker om frivilligt utgivningsbevis krävs att verksamheten ska vara ordnad i företagsmässiga former, att behörig utgivare har utsetts och att en avgift om f n 2 000 kronor har betalats. 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar .. 257 8.3.3 2011 års ändringar – grundlagsskydd för digital bio 2. Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till 1 kap.
Aktie saltx

invånare sollentuna kommun
konto bankowe bez opłat
filmrecensent
cjew ekologi- och miljökonsult
mba student resume
hur fungerar ett gengasaggregat

Som annan aktör kan du däremot ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis från oss. Massmedieföretag omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd och ska då 

I en bilaga finns samt-liga webbplatser angivna med adress samt en kort beskrivning av deras inriktning. 2. Gällande reglering 2.1 Om grundlagsskydd för databaser Regleringen som avgör om en databas, webbplats, faller in under grund-lagens tillämpningsområde återfinns i 1 kap. 9 § YGL. 4 (5) automatiskt eller frivilligt grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (prop.


Gymnasieskola karlstad
lannebo mixfond morningstar

Detta resulterade så småningom i ett så kallat ”frivilligt grundlagsskydd” som kom till utryck i 1:9 st. 2 YGL. Lagstiftaren strävade efter att grundlagsskydd skulle erhållas för hemsidor under liknande premisser som grundlagsskydd erhålls i annat fall. Rekvisiten i 1:9 YGL skulle återspegla detta.

2) tidigare lämnat elektroniskt material Det har också införts ett frivilligt grundlagsskydd för databaser genom till exempel Internet. Det innebär att inte bara massmedieföretag grundlagsskyddas. Även andra, som organisationer och enskilda personer, kan ansöka om och få grundlagsskydd för en webbplats. Riksdagsordningen (RO) Denna lag var ända fram till 1974 också en grundlag. Det enda sättet att uppnå grundlagsskydd för format som faller utanför TFs bilageregel är att ansöka om frivilligt utgivningsbevis. Av den som ansöker om frivilligt utgivningsbevis krävs att verksamheten ska vara ordnad i företagsmässiga former, att behörig utgivare har utsetts och att en avgift om f n 2 000 kronor har betalats. 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar ..