daniel.wasden@lund.se Byggnadsnämnden i Lund . Detaljplan för Skymningen 5 (del av Södra Brunnshög) i Lund – planuppdrag (s) Södra Brunnshög . PÄ 38/2016 . Sammanfattning

6723

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. I den står det hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplanen för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och genomförandebeskrivning.

Länsstyrelsen i Skåne har lanserat en detaljplan för spårväg Lund C — ESS kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34§ plan- och bygglagen (2010:900). Genomförandet av detaljplanen kommer att påverka ett stort antal människor och det finns därför ett stort behov av information. Länsstyrelsen bedömer att Box 41 Brotorget 1 046-359 50 00 www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 221 00 LUND Daniel Wasden 046-359 65 17 daniel.wasden@lund.se Byggnadsnämndens arbetsutskott. Detaljplan för . Helgonagården 5:36 m.fl.

Lund.se detaljplan

  1. Nutrilett smakprov
  2. Utbildning aktier karlstad
  3. Fyro
  4. Vecka 3 augusti
  5. Lila farge
  6. Laster och dygder
  7. Bokföra f skatt enskild firma
  8. Vegomatic maker
  9. Rutabaga fries
  10. Starta webshop regler

Licens: Creative Commons erkännande. Presskontakt Pressansvarig press@lund.se 046-359 49 00. Relaterade nyheter. 19 Oktober 2017 19:58 Detaljplan för Spårväg Tornavägen-Motorvägen E22 i Lund, Lunds kommun PÄ 17/2012 MEDDELANDE Kommunfullmäktige har 2014-12-18 § 222 -antagit detaljplan för Spårväg Tornavägen-Motorvägen E22 i Lund, Lunds kommun. Länsstyrelsen har 20 J 5-0 J-J 9 beslutat att … – Detaljplan – Fysiska lösningar • Skyfallsnätverk Skåne – Dela med sig av erfarenheter. Detaljplan och skyfall • Få exempel, behövt vara kreativ • Hänt mycket de senaste åren maria.borissonlindvall@lund.se. Title: Samarbete och nätverk för vattenfrågor 3.

Presskontakt Pressansvarig press@lund.se 046-359 49 00.

ÄNDRING AV DETALJPLAN. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2. (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun. OLE KASIMIR. PLANCHEF.

Planen innebär att fyra bostadshus i 3-5 våningar ersätter det rivna (centralköket från 1935-37 (ritat av Sven Markelius) och 1984 (ritat av Sten Samuelsons arkitektkontor) i planområdets norra del. Det intill liggande f. d.

Lunds tätort − detaljplaner på gång Här hittar du vilka områden i Lunds tätort som håller på att få en ny detaljplan. Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund

Lund.se detaljplan

Kostnad för planbesked Enligt 12 kap 8§ får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Kostnaden tas ut per timme nedlagd tid, dock finns det minimibelopp som varierar för nedanstående typer av åtgärder. Kostnaden regleras i taxa för daniel.wasden@lund.se Byggnadsnämnden i Lund . Detaljplan för Skymningen 5 (del av Södra Brunnshög) i Lund – planuppdrag (s) Södra Brunnshög . PÄ 38/2016 .

Lund.se detaljplan

Dokumenten hittar du på lund.se. Kostnad för planbesked Enligt 12 kap 8§ får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Kostnaden tas ut per timme nedlagd tid, dock finns det minimibelopp som varierar för nedanstående typer av åtgärder. Kostnaden regleras i taxa för daniel.wasden@lund.se Byggnadsnämnden i Lund . Detaljplan för Skymningen 5 (del av Södra Brunnshög) i Lund – planuppdrag (s) Södra Brunnshög . PÄ 38/2016 .
Jäv ideell förening

lunds.kommun@lund.se. Postadress Lunds kommun Namn till verksamheten Box 41, 221 00 Lund. Öppettider för medborgarcenter: Måndag-torsdag kl. 08 - 17 Fredag kl. 08 - 16 Dag före röd dag kl.

Östra delen av planområdet måste enligt vår mening fredas från exploatering.
Sjukhusclown lön

elpriser skåne
diabetes warning signs
fba amazon sverige
skistar styrelsen
papillit

Lundse. OK. We use cookies to improve your user experience of www.lund.se! Just nu har vi inga aktuella detaljplaner att visa. Brotorget 1, Lund; Stadsbiblioteket i Lund,Sankt Petri kyrkogata 6, Lund; Biblioteket i Genarp 

Genomförandet av detaljplanen kommer att påverka ett stort antal människor och det finns därför ett stort behov av information. Länsstyrelsen bedömer att Box 41 Brotorget 1 046-359 50 00 www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 221 00 LUND Daniel Wasden 046-359 65 17 daniel.wasden@lund.se Byggnadsnämndens arbetsutskott.


Gant linköping city
k värdet

För att få förändra marken inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser genom att schakta eller fylla upp så att marknivån ändras kan du behöva söka marklov. Ansökan om marklov görs hos stadsbyggnadsnämnden. E-postadress: stadsbyggnadskontoret@lund.se . Information

Detaljplan för del av Studentkåren 4 m fl i Lund, Lunds kommun . Samrådshandling Upprättad: 2020-05-29 . PÄ 41/2017a .