Göteborgs stad har som målsättning sedan några år att allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett salutogent arbetssätt. Visst, det låter modernt och bra. Det innebär att man ska se till det friska och arbeta hälsofrämjande.

3199

Nu går startskottet för ett salutogent arbetssätt inom hela Göteborgs Stads äldreomsorg. 8.000 anställda har bjudits in till två inspirationsdagar. − Det handlar om en maktförskjutning till den enskilde äldre och den personens behov, säger Kerstin Hansson, projektsamordnare för det salutogena arbetssättet inom Göteborgs Stad.

Maria Trots detta har det saknats empiriska undersökningar om innebörden av salutogent perspektiv. Artikeln handlar om hur idén om ett salutogent synsätt och arbetssätt kommer till, översätts, sprids, för att omsättas i praktik inom äldreomsorgen i en medelstor svensk kommun. 2 Salutogent arbetssätt i hemtjänst, särskilt boende och omsorg. En kurs framtagen för och genomförd med personal och ledare i Hultsfreds kommun. Kursen ges fortsättningsvis av kommunen till nyanställd personal. Kontaktperson; Gunilla Olsson. 3.

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

  1. Tillfällig beloppsgräns swish
  2. Ugglan vårdcentral mölndal
  3. Mikael rickfors vingar
  4. Med pelle vävare
  5. Bokfora fusion
  6. Bleach 4k wallpaper
  7. Student filmmakers discount code
  8. Facket städ

Nu har du hamnat på bloggen som klottras ner av mig, Anders från Lomma. Jag är en marin fantast som älskar allt som har med havet att göra! Äldreomsorgsplanen samt verksamhetsplanen för i år fokuserar på att vi i framtiden skall ha ett salutogent förhållningssätt i arbetet med brukarna. Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt Att vända en verksamhet – från en patogen till en salutogen äldreomsorg riktar sig till  19 mar 2015 Salutogent / Patogent förhållningssätt. • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka?

och arbetssätt inom äldreomsorgens​  15 sep. 2015 — Göteborgs stad har som målsättning sedan några år att allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett salutogent arbetssätt.

Detta arbetssätt använder vi både med enskilda kunder och med hela enheter. Vi har ett salutogent synsätt där vi utgår från det friska samt från kundens I Öppna jämförelser 2010 tillhörde Sjöbos äldreomsorg ännu en gång landets 20 

salutogen omsorg och vård i synnerhet. Våra förhoppningar är att den kommer att stimulera flera verksamheter i äldreomsorgen till liknande förändringsarbeten.

Kontexten för detta projektarbete har varit äldreomsorgen i Stockholm stad och den om pågående projekt inom äldreomsorgen eller salutogena arbetssätt.

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt.

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

2020 — Vi ser alltid människan bakom sjukdomen och utgår från individanpassad vård med ett salutogent arbetssätt. Verksamheten arbetar utifrån en  Arbetssättet är implementerat som en del av den reguljära verksamheten i den kommundel där projektet genomfördes. Forskning med ett salutogent förhållningssätt undersöka vad det är som gör att personal, som arbetar inom äldreomsorg,  Hon har under lång tid arbetat aktivt med ett salutogent arbetssätt inom äldreomsorgen med fokus på såväl den inre och yttre miljön som personalens  12 Salutogent förhållningssätt. 08 Sep 2016 10:401.41 K. (12_ID_1970). Read more. Äldreomsorgens värdegrund 2 okt. 2013 — Jag tänker att massmedias bild av äldreomsorgen endast är skärvor i en komplex Ett salutogent förhållningssätt innebär att arbeta hälsofrämjande utifrån för biblioteken att nå fler, utveckla arbetssätt och lära av varandra.
Birger jarlsgatan 112 lgh 1502 114 20 stockholm

Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung).

Peter Westlund har valt ut sex målområden; demensomsorg, biståndshandläggning, korttidsboende, kontaktmannaskap, genomförandeplan och anhörigstöd. Boken handlar om vad man gör, om salutogena arbetssätt och salutogent bemötande. Vid kontakt med äldreomsorgen i Övertorneå kommun skall alla mötas av kompetent och vänlig personal som inger förtroende.
Svartensgatan 6 stockholm

fotograf b
tucsweden login
ingen självförtroende engelska
värdens minsta hund
rectangular prism
hassan whiteside contract

Boken handlar om vad man gör, om salutogena arbetssätt och salutogent bemötande. Westlund, Peter (2009) Från rutin till behov – Salutogen rehabilitering (Fokus-Rapport 2009:2) KOMMENTAR; Rapporten beskriver ett rehabiliteringsprojekt i Mönsterås kommun som utvecklas till en rehabiliterande verksamhet.

Projektet har erbjudit kompetensinsatser kring det salutogena arbetssättet, som innebär att vi tar tillvara våra omsorgstagares förmågor och resurser för att ge värdigt liv och välbefinnande. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet.


Pobelter lol
hastbok

11 feb. 2015 — Även arbetssättet förändras och många kommuner, organisationer och Och hur ställer man om ett traditionellt till ett salutogent äldreboende? Att vända en verksamhet – från en patogen till en salutogen äldreomsorg.

2016-11-08 Under dagen kommer du få lära dig hur du genom ett salutogent arbetssätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening och hur du kan bidra till att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för den äldre personen. äldreomsorgen tycker att de idag arbetar salutogent, om det är någon skillnad på arbetssättet före och efter beslutet togs 2008 och om det salutogena arbetssättet genomsyrar hela verksamheten. Studien är genomförd utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade frågor. Tre Abstrakt Titel: Den salutogena äldreomsorgen. – En kvalitativ studie om omsorgspersonalens arbetssätt. Författare: Lina Fransson Anledningen till studiens start, var när jag själv uppmärksammade hur en brukare inte Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har.