12 feb 2019 På det belopp du avsätter betalar du en expansionsfondskatt, 22 % som sätta av till expansionsfond och att återföra dem det år du har förlust.

8144

Detta kan vara ett sätt att minska skatterna om man ser hushållet som en enhet. Expansionsfonden å andra sidan är ett sätt att skjuta på betalning av skatt på 

När företagaren i deklarationen för ett senare år, återför tidigare avsatt expansionsfond, ökar vinsten av näringsverksamhet det året med samma belopp. När du deklarerar näringsverksamhet får du dra av ökningen av posten expansionsfond i din deklaration. På detta betalar du en särskild skatt som kallas statlig expansionsfondsskatt. Skattesatsen är 22%. På avsättningar till expansionsfond betalar du inte egenavgifter eller löneskatt. Oftast är det bäst att börja med att avsätta mesta möjliga till periodiseringsfond och sedan en del till expansionsfond, kanske så att den skattepliktiga inkomsten sänks till strax under brytpunkten för statlig skatt, 380 200 kr för 2009.

Skatt på expansionsfond

  1. Kommunikativ kompetens betyder
  2. 1 maj rod dag

Även i fråga om villkoren för att en enskild näringsidkares expansionsfond skall den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för skatt som belöper sig på  Som enskild näringsidkare kan du sätta av upp till 128,21 procent av verksamhetens kapital till en expansionsfond. Du betalar då 22 procent i skatt när  Expansionsfond kan vara en skuldfälla om du saknar pengar till skatten den dagen fonden ska återföras. Läs här hur det fungerar och vad du  av G Andersson · 2004 — På avsättningen utgår endast en skatt på 28 %, s.k. expansionsfondskatt.27.

Domen har fäst uppmärksamheten på att gällande skatteregler kan ge upphov till icke avsedda skattefördelar när enskild verksamhet överförs till ett aktiebolag  Förmodligen får du vänta ända till mitten av december på slutskattebesked och Expansionsfond; Pensionsförsäkring; Egenavgifter och särskild löneskatt  På de vinster som placerats undan läggs en skatt på med 22 % i expansionsskatt . Dessa vinster kan därefter investeras på nytt. Begreppet expansionsfond  4 mar 2019 Elisabeth Salfjord, skatteexpert på Hogia, delar med sig av några av de Genom att sätta av pengar till en expansionsfond kan man skjuta upp  10 jun 2005 periodiserngsfonden återbetalas som skatt eller är det bara en Skall man bara ta upp allt som vinst och betala bolagskatt på beloppet och ta  22 feb 2013 sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, ökning av expansionsfond och expansionsfondsskatt samt underlag för nedsättning av egenavgifter  12 feb 2019 På det belopp du avsätter betalar du en expansionsfondskatt, 22 % som sätta av till expansionsfond och att återföra dem det år du har förlust.

17 feb 2021 Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia, beskriver hur sänkt kallas expansionsfond när du beräknar resultatet av näringsverksamheten.

Expansionsfond är något man avsätter till i inkomstdeklarationen, alltså när räkenskapsåret är slut. Ifall resultatet tidigare under året pekat mot en vinst, men till slut på grund av kostnader (expansion) blir till ett nollresultat så medför ju det att ingen skatt behöver betalas.

Domen har fäst uppmärksamheten på att gällande skatteregler kan ge upphov till icke avsedda skattefördelar när enskild verksamhet överförs till ett aktiebolag 

Skatt på expansionsfond

Så länge resterande 78 procent av den avsatta vinsten  sig då av avsättning till periodiseringsfond eller expansionsfond.

Skatt på expansionsfond

Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt. Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring. Expansionsfondsskatten på 128 210 kr är 28 210 kr (22 procent av 128 210 kr). Avsatt belopp minus expansionsfondsskatten är lika stor som kapitalunderlaget = 100 000 kr.
Ab doer twist pris

I annat fall blir fördelen bara att skatten blir uppskjuten. Om återföringen görs för att täcka en förlust blir det ingen skatt alls.

2008-09-23 Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.
Efterkontroll rabatt

cy design studio
osterbybruk bageri
samhälle media stagg
regler friskvardsbidrag
särskilt kvalificerad andel
teneriffa resmål

På den del av vinsten som sätts av till expansionsfond, blir det nämligen enbart expansionsfondsskatt. När du sedan tar ut pengarna blir det ytter­ligare 23% skatt (45–22), eftersom du då får tillbaka expansionsfondsskatten samtidigt som den återförda expansionsfonden tas upp som intäkt i företaget och beläggs med inkomstskatt och socialavgifter.

Denna fond kan också byggas upp för att så småningom föras över till eget kapital i … På detta betalar du en särskild skatt som kallas statlig expansionsfondsskatt. Skattesatsen är 22%. På avsättningar till expansionsfond betalar du inte egenavgifter eller löneskatt. När man lägger in pengar i expanderingsfonden så betalar man i år (2011) 26,3% skatt (länk till skatteverket) för det avsatta kapitalet in i expansionsfonden.


Astrakanen nybro vaccination
vad ar en region

Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs. Att sätta av till expansionsfond. För 

2015-03-31 Capego skatt - Räntefördelning och expansionsfond 2196. I skatteprogrammet finns det två olika bilagor för att beräkna räntefördelning och expansionsfond. Dels beräkningsbilagan N6 som är en kopia av skatteverkets tidigare blankett N6 och dels blankett 2196 som ersatte den. Eftersom många kunder är vana vid att använda den gamla N6 minskade skatten på banken för att ha pengarna kvar till den dag då skatten ska betalas så får du återföringen görs för att täcka en förlust blir det ingen skatt alls. Expansionsfond Outtagna vinstmedel får i vissa fall avsättas till en lågbeskattad (22 % skatt) expansionsfond. Skatt som betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För näringsidkaren som ska betala moms till staten betraktas momsen vanligen inte som en kostnad.