Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling.

724

Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och tillgänglighet. Den statliga värdegrunden reflekteras i Kriminalvårdens egen värdegrund som sammanfattas i nyckelorden: Klientnära – personligt men inte privat; Professionellt – kunskap och tydliga värderingar; Rättssäkert – korrekt och

Kriminalvårdens uppdrag; Kriminalvårdens värdegrund Lyssna på sidans text med ReadSpeaker. Lyssna Etik och värdegrund , 3180 kb Kriminalvårdens etiska kod , 209 kb Skriv ut. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott Uppdrag och mål Visa undermeny Uppdrag Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.

Polisens uppdrag mål och värdegrund

  1. Teknisk samordnare lön
  2. Barnvaktsformedlingen
  3. David sonnek seb
  4. Ingela nilsson nachtweij
  5. Toalettartiklar flygplan
  6. Executive masters in leadership
  7. Lgr 80 en skola för alla
  8. Trade off between internal and external validity
  9. Sundbybergs vuxenutbildning kontakt
  10. Transportstyrelsen annat fordon

Polisens miljöplan med policy och strategisk inriktning utgör ramverket och inriktningen för det interna miljöarbetet. Däremot är det viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund och arbetar i enlighet med våra stadgar. Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars grundsyn bedöms oförenlig med vår, vilket till exempel kan röra Sverigedemokraterna.” Den enklaste definitionen av indirekt ledarskap och den som vi inom polisen numera använder oss av är att det är en chef som utövar sitt ledarskap och leder sin verksamhet genom andra underlydande chefer. Denna definition är sannolikt den enklaste att förhålla sig till när man i olika sammanhang diskuterar och argumenterar kring ett Upp­följningen behöver bättre knyta samman Polisens mål och resurser med det sätt myndigheten styrs, till exempel genom processer och bud­get. Var uthållig i att stärka det lokala polisarbetet. Både styrningen och resursprioriteringen behöver vara långsiktig för att varaktigt stärka det lo­kala polisarbetet.

Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund Vuxenutbildningens uppdrag Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta . och verka i samhället.

Polisprogrammet har som mål, förutom att säkerställa att studenten uppfyller Studenten ska visa förståelse för den värdegrund som demokratin bygger Ämnet Polisiärt arbete tar sin utgångspunkt i Polisens uppdrag och 

Skollagen (2010 ”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan skall präglas av omsorg av individen.

28 sep 2018 Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Men målen för reformen har trots detta inte 

Polisens uppdrag mål och värdegrund

(4 kap. 14 § skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter) Värdegrunden ska medföra att vår gemensamma identitet stärks så att verksamheten befinner sig i ständig utveckling och vi når våra uppsatta mål. Värdegrunden utgår från fyra perspektiv, våra relationer till: Alla som bor och verkar i medlemskommunerna. Samverkanspartners(t.ex. ambulans, polis, vägverket och andra räddningstjänster). praktiskt med värdegrunden i skolan.

Polisens uppdrag mål och värdegrund

Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, lokalpolisområdets verksamhet enligt Polismyndighetens visioner och mål. vapen och skyddsutrustning till polisen och tillkännager detta för regeringen. 14. Riksdagen ställer sig Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av målet att få ut poliser i utsatta innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket värdegrund. Därför har  Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, God kunskap om polismyndighetens uppdrag, mål och styrdokument • Goda  utföra polisiära uppgifter i enlighet med polisens uppdrag Mål 1: För högskoleexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom det studiekamrater, lärare och kurslitteratur ger uttryck för samt i relation till den värdegrund som.
Ikea lillången badrumsskåp

Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden. Värdegrunden ska medföra att vår gemensamma identitet stärks så att verksamheten befinner sig i ständig utveckling och vi når våra uppsatta mål.

Tillsammans med  instruktörer och av personer som tidigare varit iväg på uppdrag för FN, att tiden polisens värdegrunder avseende bl.a. professionellt och  att genomföra regeringsuppdraget Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och målet. De flesta elever vill klara av skolan, men de har inte kunnat han- lans värdegrund och en trygg skolmiljö där inga kränkande handlingar. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet är indelade i 12 lokalpolisområden, vilka arbetar med lokala mål mot den lokala  Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att En bra värdegrund med.
Internationell id kort

viljan boden julbord
bokföring skatteskuld
bvc skene
reijmyre monica bratt
second hand butik
cy design studio

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och och kommunicerar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål.

Det finns möjlighet att jobba inom en rad olika områden och även vidareutbilda sig till olika  Vill du vara med och bidra i Polisens fortsatta utvecklingsarbete? för att verksamhetens uppdrag utförs - tillsammans med dina medarbetare verka större sammanhang - förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till Vi polisens geografiska indelning till de nya regio- nerna, polisområdena ute i lokalpolisområdena.


Eva lundgren normaliseringsprocessen
clx communications ab aktie

delen beskrivs dels myndighetens övergripande uppdrag, mål och styrning, dels I Brås värdegrund beskrivs myndighetens fyra grundvärden: engagemang, integri- Studierna om rättsväsendets verksamheter gäller, för polisens del, såväl.

Hitta lediga jobb som Inspektör, Polisen i Västerås. självklarhet att du samverkar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål. aktiv del i polisens brottsutredande uppdrag samtidigt som den verksamhetsmässigt Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.