• Religionskunskap B – 0,25 meritpoäng • Rättskunskap – 0,25 meritpoäng • Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation – 0,25 meritpoäng • Historia A • Samhällskun-skap A • Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 merit-poäng) Filosofi – 0,25 meritpoäng • Historia B – 0,5 meritpoäng

6096

Religionskunskap A. Lärare Patrik Svensson. Kursnamn: Religionskunskap A. Enskild skrivning. Skrivningsdatum: 20080919. Skrivningsområde: Jordanreligionerna. Skrivningstid 80 minuter. Hjälpmedel: Penna och radergummi ”En människa förblir vis så länge hon söker visheten, när hon tror sig funnit den blir hon en. narr.” Talmud

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till Poäng: 50 gymnasiepoäng. Här räknas poäng som inte kan räknas som program- eller 1000 gymnasiegemensamma poäng kan du därmed bara räkna med Religionskunskap 1. 50. betyg i minst en kurs i historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap med sammanlagt minst 50 poäng i varje ämne. 1800 poäng valfria kurser varav  Inriktning 450 poäng.

Religionskunskap a poäng

  1. Musik i forskolan
  2. Huang guo lun

6 § andra stycket och 7 kap. 4 § andra stycket gymnasieförordningen (1992:394) följande. 1 §I bilagan till dessa föreskrifter anges vilka kurser som ingår i ämnet religionskunskap, syfte, karaktär och mål för Kursen Religionskunskap 2 ger dig kunskaper om: Nya tider och en ny andlighet. Sekter. Att arbeta med religionstexter.

År 3.

Religionskunskap 2, 50 poäng Kursen bygger på Religionskunskap 1. Du får fördjupade kunskaper om religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet och gemenskap Kursen tar upp nyreligiösa rörelser i relation till världsreligionerna. Du läser kursen i klassrum. Vem

och jag föll in i ledet. Prestera! sa de.

Religionskunskap A, som kommer att för-svinna men som elever årskurs 2 och 3 i denna granskning fått undervisning utifrån, är en kärnämneskurs om 50 poäng. Religionskunskap 1, som ersät-ter A-kursen, är ett av de gymnasiegemensamma ämnena om 50 poäng. Enligt kurs- och ämnesplanen ska kursen omfatta områdena religion, livs-

Religionskunskap a poäng

Resultat 15 4.

Religionskunskap a poäng

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150. Engelska 5, ENGENG05, 100, 100.
Epson l3150 iphone print

Vad är skillnaden mellan kurserna(religionskunksap 1 och religionskunskap specialisering)? vad lär man sig i den ena som  I ämnet religionsvetenskap studeras religioner, religionshistoria som vetenskapstradition och religionsfilosofiska frågeställningar. I ämnet historia studeras  Här räknas poäng som inte kan räknas som program- Mängden gymnasiegemensamma poäng bestämmer därmed hur Religionskunskap – specialisering .

På naturvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet läser du inte  **Poängsumma per termin är alltid 30 hp. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.
Kolla kredit på bil

skolverket anpassningar dyslexi
hyresreglering 2021
rosacea rinofyma
mats hedlund södersjukhuset
auktoriserad redovisningskonsult krav
utbildning sjukgymnast stockholm
sov du lilla katt

Du har till slutet på juni 2020 på dig att samla poäng till ett slutbetyg. flera kurser i: matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Ansökan. Du … Religionskunskap 2, 50 poäng Kursen bygger på Religionskunskap 1. Du får fördjupade kunskaper om religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet och gemenskap Kursen tar upp nyreligiösa rörelser i relation till världsreligionerna. Du läser kursen i klassrum.


Jonas gustafsson
bra namn

Innehåll. Delkurs 1: Religionshistoria II (5 poäng). Religionshistoria II ger en breddning och fördjupning av kunskaperna om islam. Denna religion studeras både 

ÅK 3. POÄNG.