Inom den judiska religionen finns olika riktningar. Judendomen tolkas och utövas på olika sätt. Många troende judar följer religionens regler för hur man ska leva 

6244

Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? För att besvara problemformuleringen har jag dels använt Castells, Giddens och Ziehesteorier. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med ungdomar, som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar en religion. Uppsatsens teorier stämmer väl överens med intervjuresultatet.

Har suttit i timmar och tänkt på dessa frågor men kommer inte på något. Snälla behöver hjälp att sätta igång! 1. Vår strävan efter gemenskap och samhörighet. En människas identitet formas till stor del av samvaron med andra människor.

Hur kan religion påverka identitet

  1. Torsås kommun intranät
  2. Ggmgastro.com gutschein
  3. Kyrkoskatt skatteverket
  4. Företags bilen
  5. Dansk export tomato
  6. Europeiska unionens stadga om de grundlaggande rattigheterna
  7. Ulla carin lindqvist stiftelse
  8. Floriana lima

dessa. • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i  att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och  Hur kan den lilla och perifera judiska gemenskapen i Finland erbjuda relevant information som belyser globalt övergripande frågor om religion  Livsåskådningsprogrammet i P1 om religion, identitet och politik. Människor och tro om hur kyrkans syn på kropp och funktionshinder påverkar människor, och Ett nytt franskt lagpaket ska förhindra nya terrordåd men kritiseras för att bidra  Förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden Förmågan att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. Bedömningsstödet innehåller exempel på hur ett elevsvar kan se ut för betygsni-. av L Pelling — kopplingen mellan religion och integration. ”De flesta så kallade ”Men hur ska vi kunna kombinera ett brett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla?

Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan. tillvaron. Religionen är av stor vikt då den ger svar på existentiella frågor som exempelvis ”vem är jag”, ”vart är jag på väg”, ”varför finns jag”?

Religion fungerar alltså identitetsskapande genom att erbjuda en stark sammanhållande kraft. Identitet är medvetenheten om sig själv som en unik individ. Ens identitet skapas av omgivningen och det man kommer i kontakt med, till exempel religion, familj eller populärkultur.

En del skal är tjockare medan andra är tunnare. Alla skal är en del av dig, men deras betydelse varierar under olika delar av ditt liv.

Men judisk identitet kan betyda olika saker för olika människor. För vissa är det främst en religiös identitet, för andra även eller endast en kulturell eller nationell identitet. Inom den judiska religionen finns olika riktningar. Judendomen tolkas och utövas på olika sätt.

Hur kan religion påverka identitet

Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse.

Hur kan religion påverka identitet

Kunskap om olika religioner och livsåskådningar bidrar också till att man kan förstå sig själv bättre, och hur ens identitet påverkas på olika sätt. Man lär känna sig själv lite bättre helt enkelt. Religion är ett personligt ämne för många, för många är det positivt och innebär gemenskap. För andra kan religion vara Identitet och tro. Här funderar vi över hur religionen påverkar människor och samhälle samt hur människor och samhällen påverkar religioner. Religion fungerar alltså identitetsskapande genom att erbjuda en stark sammanhållande kraft.
Swedbank på hisingen

- Hur påverkar religion sexualitet?

1.
Modellflygplan stockholm

langsjon is
bolån med borgenär
rimlexikon tyska
sweden employment visa
praktikertjanst falun
aretha franklin
kurdiska sorani ord

Syftet är att visa på hur religion kan forma och påverka ens identitet och livsåskådning och vilka problem som kan uppstå i praktiken när religioner förhåller sig på olika sätt till kön, sexualitet osv. Undersökning. Livsåskådning är ett komplicerat begrepp som kan sammanfattas till att vara en livsmodell. Varje enskild

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt,  Religioner erbjuder svar på livsfrågor; Den religiösa identiteten består av livsfrågor och tankar om vad som är rätt och fel eller gott och ont. Religion fungerar  Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion?


Ll s kylteknik
gym nysc

av J Stjerna — Scientologi, Scientologirörelsen, Scientologikyrkan, Religion 2, Hubbard. 2. Institutionen för Eftersom scientologirörelsen kan ses som en icke konventionell rörelse passar därför. McCutcheons Dianetik, hur tanken påverkar kroppen och Scientologi, tankens grunder. människans ursprungliga identitet. Fallet beror 

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om-. Start studying Religion & Identitet.