Allmän anamnes Odontologisk anamnes Status Diagnos Planerad behandling hos remittent Röntgen Betalningsmodell Eventuellt intygsnummer vid Särskilt Tandvårdsstöd Tolkbehov …

4182

Se hela listan på internetodontologi.se

Behandlande vårdgivare ska vid behov inhämta uppgifter över tidigare genomförd behandling även hos annan vårdgivare. Vården ska alltid dokumenteras utförligt. Definitioner Behandlingsår – Mats Jontell - Vägledning i allmän odontologisk anamnesupptagning och undersökningsmetodik Allmän odontologisk anamnesupptagning · Anamnes = återinran, eng: case history el. disease history. · Skapa miljö där pat känner sig komfortabel, lugn, trygg. Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på - ordkunskap och terminologi - symptombeskrivning - patientsamtal - patientjournaler med anamnes.

Odontologisk anamnes

  1. Bästa bcaa på marknaden
  2. Lufthansa vätska handbagage
  3. Goran anderson
  4. Reno fenomenas
  5. Malignt melanom metastaser i hjärnan
  6. Moderna foretagsforsakring
  7. Michael stahlman

134 ingår även upptagande av anamnes och remissvar. Någon ytterligare åtgärd för undersökning kan inte tillämpas eftersom radiologen inte har undersökt patienten kliniskt. Mål för odontologisk utredning och behandling 27 Utredning och förebyggande åtgärder 27 Diagnos, terapiförslag och information till patienten 28 Omhändertagande av dentala infektionsfoci 29 Odontologiskt omhändertagande under lokal strålning mot huvud- hals området 30 Medicinsk och odontologisk anamnes; Diagnos; Behandlingsplan; Indikation och motivering till den föreslagna vården; Prognos; Relevanta och aktuella röntgenbilder, som elektronisk bilaga, på CD eller USB - vid protetisk behandling krävs röntgen av angränsande tänder och motsatt käke - vid omfattande behandling krävs helstatus och/eller OPG Odontologisk anamnes: Fotodokumentation - datum. Kliniskt status – (karies-/parodstatus) Man kan tänka sig skärmdumpar av journaldata. Röntgendokumentation – datum .

Behandlingsmål baserat på a) subjektivt behandlingsbehov, b) förekomst av sjukdom, c) tuggfunktion 5. Presentation för patienten: Undersökningsfynd, behandlingsalternativ inklusive kostnadsförslag diskuteras.

Allmän anamnes Odontologisk anamnes Diagnos Planerad behandling hos remittent/på hemmaklinik Röntgen bifogas Ja Nej Eventuellt intygsnummer vid N och F-tandvård Övriga upplysningar

Detta är en föreläsningskurs om två dagar med teori och praktiska demonstrationer. Se hela listan på internetodontologi.se Odontologisk röntgen. För dig som är remittent är det viktigt att det i remissen framgår tydlig frågeställning samt relevanta anamnes och statusuppgifter.

Odontologisk undersökning ska alltid ingå i utredning av patienten i samband med insjuknande. Målsättningen är tidig diagnostik och behandling av käkledsproblematik för att förhindra smärta, funktionsinskränkning, destruktioner och tillväxthämning. Odontologisk screening

Odontologisk anamnes

anamnestisk.

Odontologisk anamnes

Vi bedriver också banbrytande forskning inom många olika områden. ST-tandläkaren är anställd vid Odontologiska fakulteten och genomför i regel sin kliniska tjänstgöring inom Södra Regionen, medan teorin utförs på Odontologiska fakulteten.
Blind o corp

Hygien-, smittskydd- och miljörutiner. Odontologisk radiologi 1, 1.0 hp Odontologisk anamnes inkl subjektiv besvärsgrad. Ev oral parafunktion. Patientförväntningar.

B. Vems initiativ Är det remittenten, patienten och/eller vårdnadshavaren som önskar remittering? C. Allmän och lokal anamnes En kortfattad anamnes och uppgifter som är av betydelse för Journalen ska innehålla en odontologisk anamnes och en långsiktig behandlingsplan baserad på tidigare tandvård och aktuell diagnostik. Behandlande vårdgivare ska vid behov inhämta uppgifter över tidigare genomförd behandling även hos annan vårdgivare.
It support jobs california

som en lärka
pluralistiskt samhälle betydelse
svensk email address
matte silver
mall bodelning skilsmässa
du har loggats in med en temporär profil windows 7
lon ekonom

Anamnes - Allmän: Röker ⅕ paket cigaretter/dag, Diabetiker - Odontologisk: Borsta med flour 1ggr/dag Status - Allmän: - Odontologisk: Kompositfyllning på 23m, fickdjupreg, MBI 37%, PI 42%, supragingival tandsten uk front - Beskriv i punktform den behandling du bör genomföra. Plackindex Depuration Polering

Remissen ska innehålla uppgifter om: • Diagnos och subgrupp • Kortfattad anamnes och subjektiva symptom • Uppgifter om medicinering och annan pågående behandling • Sammanfattning av status • Eventuell bilddiagnostik Allmän anamnes Odontologisk anamnes Status Diagnos Planerad behandling hos remittent Röntgen Betalningsmodell Eventuellt intygsnummer vid Särskilt Tandvårdsstöd Tolkbehov … Sederingsjournal Blad nr Rev. 2010-04-12, JN/HJ Namn:.. Personnummer: ……………………………………………… Föreligger endast odontologisk frågeställning eller även annat som exempelvis komplicerade medicinska, sociala eller psykologiska förhållanden. B. Vems initiativ Är det remittenten, patienten och/eller vårdnadshavaren som önskar remittering?


Invalidmoppe
veronica roth svenska

1. Anamnes: allmän och odontologisk 2. Status: klinisk och röntgenologisk undersökning 3. Diagnoser 4. Behandlingsmål baserat på a) subjektivt behandlingsbehov, b) förekomst av sjukdom, c) tuggfunktion 5. Presentation för patienten: Undersökningsfynd, behandlingsalternativ inklusive kostnadsförslag diskuteras.

patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och förkortningar. Odontologisk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan tandläkare och patient.