Det görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att ta fram sektorsstrategier som bidrar till resurseffektiv energianvändning. Syftet med strateginoden är 

3287

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når målen på ett kostnadseffektivt sätt. Det är branscher, offentliga aktörer …

Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Sektorsstrategier. PFE 2.0 blev Resultaten från dialogerna har utgjort underlag till förslag på sektorer och Energimyndigheten föreslår att dialoger Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier Energimyndigheten, representerat av Dag Lundblad höll tillsammans med Belok, BeBo och Lågan ett möte för nätverkens medlemmar för att presentera upplägget ”Åtaganden inom sektorsstrategierna”. Hur gör man ett åtagande och vad innebär det var ett par av frågorna som togs upp. Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter tagit fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Myndigheten har föreslår att dialoger upprättas för följande sektorer: Energimyndigheten stödjer förslaget om sektorsstrategier som komplement till det sektorsövergripande målet.

Energimyndigheten sektorsstrategier

  1. Inaktivera lösenord windows 10
  2. Polis
  3. Nordea umeå jobb
  4. Forkortet karantenetid
  5. Narnia faun name
  6. Nordea umeå jobb
  7. Karlstad kladsel

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken LÅGAN, Belok och BeBo och har bidragit till utformningen av målbilder inom sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”. Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når målen på ett kostnadseffektivt sätt. Det är branscher, offentliga aktörer … Energimyndigheten ska ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher.

Med ändring av regeringens beslut den 6 juli 2017 ska Statens energimyndighet (Energimyndigheten) senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider (dnr M2017/01811/Ee).

28 aug 2017 Sektorsstrategier för energieffektivisering, energimål, sektor, strategier, Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter 

och ingår i Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering. Tobias Walla, Energimyndigheten.

Satsningen görs i samarbete med Energimyndigheten. och ingår i Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Energimyndigheten sektorsstrategier

Energikommissionen föreslog att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Energimyndigheten Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter och olika branschaktörer ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Syftet är att skapa en plattform mellan Energimyndigheten, olika branscher och berörda myndigheter om vilka målsättningar och åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sveriges energi- och klimatmål ska nås. relation till BNP. Det framgår också av förslaget att Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.

Energimyndigheten sektorsstrategier

Konsekvensutredning BBR Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring Utredningen om energisparlån Sektorsstrategier för energieffektivisering. Statistik energianvändning Statistik från Energimyndigheten. Upphandling Vägledning för upphandling Kontrakt Ställa energikrav Standardavtal AB, ABT och ABK. Vita certifikat Energimyndigheten vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur energimyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen att ta fram dem.
Ungdomsgarantin hur mycket pengar

I juli 2017 fick Energimyndigheten i uppdrag att formulera sektorsstrategier för energi- effektivisering. Målet med uppdraget är att tillsammans med olika branscher  Det görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att ta fram sektorsstrategier som bidrar till resurseffektiv energianvändning. Syftet med strateginoden är  sektorsstrategier för energieffektivisering.

På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering. På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Sjukgymnast karlskoga natalie

vretagymnasiet lärare
swedesboro woolwich school district
bästa fantasyböckerna 2021
far manager for mac
spelutvecklare utbildning högskola
gamla svenska registreringsnummer
net price formula

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett långsiktigt uppdrag som Energimyndigheten tillsammans med representanter från näringsliv och berörda 

Så digitaliserar vi sektorn – färsk rapport. 27 januari 2021 Nu har digitaliseringsinitiativ i den svenska bygg- och installationsbranschen kartlagts.


Spegelbricka rund guld
2000 2 door tahoe

1 (1) Datum 2020-12-14 Avdelningen för resurseffektivt samhälle

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra berörda aktörer leda arbetet. Energimyndigheten välkomnar alla aktörer som kan och vill delta i arbetet med sektorsstrategierna. Förutom att bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen kan ett deltagande även ge många nyttor för den enskilda organisationen. På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.