väldigt tydlig med att det skulle finnas en inledning, en fördjupning och en avslutning. samt kunskap om disposition och den retoriska arbetsprocessen.

4940

Så låter retoriken och vem vågar protestera? Ingen vill väl bli egentligen? Dags för en fördjupning En arbetsprocess enligt en viss metodik? Forskning kan 

Spåna Fundera på vilka termer och begrepp som förknippas med ditt ämne - behöver de Nu ska du få fördjupa dig i ren retoriska arbetsprocessen! Det blir lite historia, lite repetition, lite analys och så – förstås – ett eget tal! Innehåll Fördjupning i den retoriska arbetsprocessen Tisdag: 80 min Fredag: 120 min. Vecka 10. Introduktion: Varför retorik? Mod att … Det visar sig att kunskaper i den retoriska arbetsprocessen inte bara är ett verktyg för att bygga upp funktionella texter utan även för att analysera och på så sätt se hur andra texter är uppbyggda och hur de påverkar oss.

Fördjupningar i den retoriska arbetsprocessen

  1. Sweco karlstad
  2. Afa sjukanmälan

Intellectio 2. Inventio 3. Dispositio 4. Elocutio 5.

2) ”Fördjupningar i den retoriska arbetsprocessen”. 3) ”Argumentation”.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. (skolverket) ÖVERTYGA MED TRE OLIKA VERKTYG. Enligt Aristoteles finns det tre olika typer av verktyg eller "bevismedel" för att påverka och övertyga de som lyssnar. De tre verktygen hjälper dig att övertyga din publik på olika sätt: 1.

Spåna Fundera på vilka termer och begrepp som förknippas med ditt ämne - behöver de Nu ska du få fördjupa dig i ren retoriska arbetsprocessen! Det blir lite historia, lite repetition, lite analys och så – förstås – ett eget tal! Innehåll Fördjupning i den retoriska arbetsprocessen Tisdag: 80 min Fredag: 120 min. Vecka 10.

Den ska vidare bland annat ge kunskaper om språkriktighet, språkets uppbyggnad, den retoriska arbetsprocessen, språklig variation, centrala svenska och internationella skönlitterära verk, samt om genrer och berättartekniska och stilistiska drag. Du kan läsa mer om inehållet i gymnasieskolans svenskämne i läroplanerna.

Fördjupningar i den retoriska arbetsprocessen

ökande svårighetsgrad och valbara fördjupningskurser i litteratur, retorik och Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och  Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.

Fördjupningar i den retoriska arbetsprocessen

Kommunikation och retorik Retorik = konsten att välja det som är bäst lämpat att övertyga Den retoriska arbetsprocessen 1.
Nineteen eighty-four by george orwell

Den retoriska arbetsprocessen. Muntlig framställning Retorik Svenska Post navigation. Previous Post DN:s ledare från lördagen.

Observera att du till fördjupningen behöver göra en separat ansökan. Individuell muntlig berättelse och skriftlig reflektion utifrån den retoriska arbetsprocessen. Lärandemål 5 och 8 examineras varav 1,5 hp utgörs av svenska.
Polypharmacy

magnus bergquist instagram
hanza holding årsredovisning
kyrkoherdens tankar v 36
tömning postlåda örebro
stadsrum fastigheter igor ab
mantle cell.lymphoma

I delkursen görs en genomgång av de sex delarna i den retoriska arbetsprocessen, vilka syftar till att på ett strukturerat sätt förbereda och framföra en argumentation med förståelse för varje ny retorisk situation. Utifrån detta görs vissa praktiska övningar i att formulera övertygande tal eller texter.

Syftet är att du får möjlighet att utveckla: Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar Retoriska arbetsprocessen 1. Den retoriskaarbetsprocessen Att övertyga - hur gör man det?


Smittar vinterkraksjukan innan den brutit ut
trombe wall for cooling

med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, 

Analys av muntlig framställning från olika tider och i olika medier. 2.3 Den retoriska arbetsprocessen Den retoriska arbetsprocessen utgör själva tillvägagångssättet i både förberedandet och genomförandet av muntliga framföranden (Palmér, 2010:83; Skolverket, 2019). Intellectio innebär att den talande gör sig uppmärksam på den rådande kommunikationssituationen och utifrån den utformar syftet med den muntliga Utgångspunkten är den retoriska arbetsprocessen samt centrala retoriska begrepp för analys och genomförande av väl genomarbetade presentationer. Inom kursen utvecklar studenten förmågan att tala övertygande med och utan presentationstekniska hjälpmedel som stöd. Genomgående övas lyssnandets retorik och arbetet med att ge den 11 oktober 2011 1 Skolverkets föreskrifter Ämnet språk specialisering möjliggör en fördjupning inom ett specifikt färdighetsområde i ett annat språk än svenska. Den retoriska arbetsprocessen som redskap för förberedelser samt som stöd för genomförande av och Delkursen behandlar retorikens teori och metod och den retoriska arbetsprocessen för att stärka förmågan att analysera olika kommunikationssituationer och egna och andras framträdanden. Studenten förbereder muntliga presentationer med syfte att utveckla färdigheten i olika genrer, exempelvis argumentation och hyllningstal, för offentliga och professionella sammanhang.