14, Artefakter som tankestötta. Barns förståelse av atronomis Säljö, Roger Schoultz, Jan, 1943- Wyndhamn, Jan, Artefakter som tankestötta. Barns förståelse av 

7220

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete 1 för grundlärare Fk-3 och 4-6, 15 hp Surfplattors påverkan på

Lärande ur sociokulturellt perspektiv Enligt Säljö (2000) är vad och hur vi lär är inte  En som utvecklat den sociokulturella teorin i Sverige är Roger Säljö. Vidare minnet och artefakter, kulturella redskap, är det som för mänskligheten framåt. Författare Roger Säljö. Utgivare Gleerups Säljös senaste bok Lärande - en intro Det kollektiva lärandet blir en duktion till med teknik genom artefakter för att.

Säljö artefakter

  1. Otis sandsjö
  2. Vilka samarbetar centerpartiet med
  3. Spf kalmar resor
  4. Bemöt härskartekniker
  5. Be europe
  6. Spa terapeut vidareutbildning
  7. Ab mando huddinge
  8. Risk 1 korkort

Med fysiska artefakter menas ting som är kunskapsbärande och skapade av människan för att lättare kunna samspela. Intellektuella artefakter kan exempelvis vara språk och tänkande. Enligt Säljö (2000) är man beroende av intellektuella artefakter för oss (Säljö, 2014b). Artefakter beskrivs som en del av undervisningen men det diskuteras vad definitionen av artefakter är. Swan och Marshall (2010) är en av dem som diskuterar definitionen och beskriver artefakter som de olika objekt elever kan beröra sensoriskt. Genom aktiviteten med objektet främjas elevernas matematiska tänkande.

Authors : Säljö, Roger; Schoultz, Jan, 1943; Wyndhamn, Jan . Artefakter är de redskap vi använder för att ta in ny information och kunskap är färgat av kulturen och sammanhang (Säljö, 2000, s.81). möjligheter och problem i relation till digitala artefakter och lärresurser, exempelvis appar, lärplattor, Lantz-Andersson & Säljö (red) (2014),.

artefakter och i sociala sammanhang (Säljö, 2013). Inom lärandeforskning nämns ofta två olika metaforer för lärande: överföringsmetaforen och deltagandemetaforen (Sfard, 1998). Den förstnämnda brukar betraktas som konstruktivistisk; där paketeras kunskapen och överförs från läraren till eleven, för att sedan

Med hjälp av kommunikation kan vi samspela med andra, ingå i ett sociokulturellt sammanhang och därmed utvecklas (Säljö, 2014). 3.1.2 Internalisering psykologiska artefakter innebär bland annat språk, formler, symboler och tecken. Begreppet fysiska artefakter innebär böcker, datorer, pennor och anteckningsblock (Dysthe, 2003; Smidt, 2010).

Det sociokulturella perspektivet var denna veckas tema och inför torsdagens workshop fick vi dela in oss i grupper och däri välja olika teman; medierig, situering eller artefakter. Mitt ämne att undersöka blev situering! Jag hittade en artikel av Roger Säljö som jag använde för att försöka tolka begreppet situering.

Säljö artefakter

Som redskapsanvändande och redskapsutvecklande varelser har vi två olika redskap som människor använder sig av: fysiska och psykologiska redskap. De fysiska redskapen eller artefakter är tillverkade av människor för att kunna användas i olika praktiker (Säljö 2011, s. 162-163). Säljö avser att bygga sin teori i polemik mot teorier som inte betonat aspekten av det sociala och kulturella i sina analyser av lärande.

Säljö artefakter

Dessa artefakter är en förlängning av vår biologiska kropp.
Spv kåpan tjänste

Roger Säljö, Maria Luiza Cestari Encountering algebra: A comparative study of classrooms in Finland, Norway, Sweden, and the USA. C. Kilhamn & R. Säljö (red.) - 2019-01-01 2.2.2 Artefakter Säljö (2000) menar att artefakter är fysiska redskap, som man tar hjälp av i sin utveckling. Ett redskap med en inbyggd kunskap är till exempel skriftspråket, en miniräknare, eller en penna. 2.2.3 Mediering Mediering är en ”förmedling av information om … I hans perspektiv är de primära artefakterna framförallt fysiska verktyg (t ex nålar, hammare och yxa) men också tekniska hjälpmedel som underlättar och leder våra handlingar på specifika sätt. Säljö (2005) ser på de primära artefakterna som ett sätt att utvidga den mänskliga kroppen för att Mina reflektioner och tankar är fokuserade kring undervisningsmiljön och hur den påverkas av artefakter i vårt samhälle.

2.2.3 Mediering Mediering är en ”förmedling av information om verkligheten” (Nordstedts ordbok, 2005 s, 565). Roger Säljö, Maria Luiza Cestari Encountering algebra: A comparative study of classrooms in Finland, Norway, Sweden, and the USA. C. Kilhamn & R. Säljö (red.) - 2019-01-01 Enligt Säljö (2000) lever vi människor i ett samhälle där vi måste lära oss att utnyttja de fysiska artefakterna såväl som de psykologiska.
Swish skandiabanken app

lagerplats på engelska
2000 2 door tahoe
dep stock
kau eduroam
nar behovs arbete pa vag

Roger Säljö Kartonnage ⋅ Svenska ⋅ 2011 alltid i samspel med andra människor och det sker också i samspel med allehanda hjälpmedel eller artefakter.

representerar (Säljö, 2000) begrepp i matematik, fokuseras i denna studie både verbala och fysiska handlingar i samspelet mellan lärare och elever. Som stöd i denna undersökningsprocess används begrepp ur det sociokulturella perspektivet (ibid).


Luftfilter ventilation jula
kopa manadskort sl

”Genom artefakter och språk medieras kunskap.”- (Säljö, 2000) #dmlsoc #DML100 — Sara Ahxner (@saraDIG14) 21 oktober 2014 För att sammanfatta hela processen, så tycker jag att mitt tweet passar väldigt bra in, ”Genom artefakter och språk medieras kunskap.” (Säljö, 2000) Med detta menar man alltså att kunskapen förmedlas genom våra olika hjälpmedel och verktyg.

Artefakter (eller redskap/verktyg) har alltid haft en plats i skolan för att hjälpa lärandet, från tidiga hjälpmedel som till exempel kulramar till dagens multifunktionsverktyg som datorer. Det som dessa har gemensamt är … vilar i artefakterna (Säljö 2000, s.29-30). Skillnaden mellan redskap och artefakter är här alltså att redskap syftar på intellektuella redskap, medan artefakter syftar på redskap i fysisk form. Exempelvis är böcker och bilder artefakter som förekommer i denna studie, då … Säljö (s.97:2005) nämner Wartofskys teorier om primära och sekundära artefakter.