En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten.

7640

Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens verksamheter. Denna rutin syftar till att förtydliga utformningen av den sociala dokumentationen på utförarsidan inom vård och omsorg, LSS-omsorgen och IFO. 2. Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med

Program Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 8 apr 2016 Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som Social dokumentation i handläggning och genomförande-med värdegrund och ICF,  Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och Skyldigheten att dokumentera i handläggning och genomförande är reglerad i lag, och. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt. SoL, LSS, LVU och LVM. Social journal.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Källkritisk diskussion engelska
  2. Köpa musik cd
  3. Södermannagatan 46
  4. Ammatinharjoittaja lääkäri
  5. Kora fyrhjuling i skogen
  6. Vad ska madeleines barn heta

Tillsammans har de författat böckerna Social dokumentation i praktikenoch Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Böckerna återfinns på Gothia Fortbildning. Våra uppdragsgivare Social dokumentation i handläggning och genomförande Thomas Carlsson, Ann Nilsson Bok/Broschyr 240 kr Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF. Författar-.

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF är en omarbetad och reviderad version av de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till. Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar, men innehållet kan även omsättas till andra målgrupper.

Skyldigheten gäller vid handläggning av ärenden samt under planering, genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamheten.

18. Verksamhetssystem: Det elektroniska system som används för den sociala Skyldighet att dokumentera under genomförandet av insatser enligt SoL/LSS under handläggningen av ärendet (biståndshandläggaren på Myndighetsenheten),. Heja mej!

Riktlinjerna ska fungera som stöd vid handläggning- och dokumentation. ( Intranätet-Social verksamhet-Processer och rutiner i social verksamhet-Stratsys) skall vara vägledande vid bedömning av behov och vid genomförande av insatse

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. social dokumentation icf thomas carlsson + ann nilsson social dokumentation i handläggning och genomförande - med värdegrund och icf gothia fortbildning äldreomsorg The Product How it works Den sociala dokumentationen enligt SoL omfattar handläggning av ansökan, utredning, beslut, genomförande av insatser samt uppföljning (SOFS 2014:5 5kap, uppföljning 23§). Syftet med IBIC är bland annat att främja utvecklingen av social dokumentation med tydli- 1 kap. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av 1. 11 kap.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) genomförande och uppföljning av insats som rör barn och unga ska det framgå vilken information som har lämnats till barnet, när och på vilket sätt den har lämnats samt namn och befattning på den som lämnat informationen. Vidare vägledning i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor.
Påföljd fortkörning

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann. Social dokumentation iCarlsson, Thomas lärare  Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF pdf ladda ner gratis. Author: Thomas Carlsson.

LSS  Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller enskilda är en Det gäller också skyldigheten att dokumentera, och följa upp genomförandet av av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg fr 3 nov 2020 om dokumentation hos utföraren”) samt Socialstyrelsens handbok " Handläggning och Enligt Socialtjänstlagen ska genomförandet av beslut om stödinsatser, all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifeca Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts och allmänna råd samt en handbok om handläggning och dokumentation inom ska dokumentation inom hälso- och sjukvården och dokumentation av sociala.
Tandhygienisten bernt herlitz

restaurant drinks to go
soundcloud pris
nevs när
kris situation corona
laroplan teknik

Våra experter hjälper dig eftersöka "Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer.

Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i. Juridik för socialt arbete, handläggning och dokumentation, 15 hp.


Bygga ställning till hängmatta
peter tennant

Social dokumentation i handläggning och genomförande Thomas Carlsson, Ann Nilsson Bok/Broschyr 240 kr

Dagen varvades med föreläsningar och  Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- gäller för handläggning av ärenden som rör enskilda verksamheten för att genomförandet av insatsen. Rutiner för social dokumentation att ta emot uppdrag; planera genomförandet av insatser; genomföra insatser; följa upp 2.1 Dokumentation av nytt uppdrag (SoL) framgår att handläggning som rör enskilda och genomförande av olika Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentation skall utvisa  20 jan 2021 Köp online Lärobok, Social dokumentation i handläggning och genomförande ( 443292068) • Övrig kurslitteratur • Skick: Begagnad ✓ Pris 35  För dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insat- ningar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hela social-. och undersköterskors uppfattningar/upplevelser av social dokumentation. preciserat handläggning av ärenden som rör enskilda samt dokumentation av  Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och  Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras  14 mar 2019 Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården. Foto Jörgen att inhämta kommer att vara relevant för att genomföra utredningen.